Corona-Grooming

Dat het Covid-19 virus, wat sinds het begin van 2020 door Nederland waait, al veel slachtoffers heeft gekost, zal ik zeker niet onderkennen. De eerste golf die door Nederland ging was gericht op ‘flatten the curve’ zodat de capaciteit van de Intensive Care gehandhaafd kon blijven. Wij hebben geklapt voor de zorgverleners die zich 24/7 hebben ingezet voor de zorg van patiënten met dit ‘onbekende’ virus. Diverse Nationale feestdagen zijn afgelast omdat er een te groot risico was op eventuele besmettingen. Onze koning heeft in zijn speech op Dodenherdenking de woorden uitgesproken: “Niet normaal maken wat niet normaal is”, refererend aan het ‘Nieuwe Normaal’, waarbij het  handenschudden en knuffelen uit den boze is, er nieuwe termen als anderhalve-meter-maatschappij in de Dikke van Dalen werden opgenomen en we van de Minister President Mark Rutte ineens massaal moesten gaan ‘thuiswerken’

Samen met zijn metgezel Hugo de Jonge, die de belangrijke taak heeft om voor onze gezondheid en welzijn in goede banen te leiden tijdens deze crisis; waarvan we momenteel midden in de zogenaamde 2e golf zitten, lijkt dit duo voorbij te gaan aan de werkelijke gezondheid en welzijn. Inmiddels weten we veel meer over het virus en hoe het zich verspreid. Daarnaast leerden we al in de biologie-boeken op de middelbare school zelfs dat virussen de neiging hebben om zich te muteren en veranderen. Dus zelfs als we straks een vaccin hebben, wil dat bij lange na niet zeggen dat het een werkzaam virus is. En tot die tijd moeten wij ons maar houden aan de maatregelen die het kabinet ons oplegt. Waarbij de juridische onderbouwing in een snel geschreven spoedwet wordt vastgelegd, zodat we als burger straks niets meer hebben te vertellen. En dat raakt mij.

En hier begint ook mijn eigen verhaal. Sinds de eerste golf van de pandemie, waarbij Nederland met een intelligente Lock-down ‘op slot’ ging,  probeerde ik mij bezig te houden met vrijwilligerswerk met het moderaten voor een chat-platform voor mensen met psychische klachten. Dit gaf mij structuur en een doel. Maar toen ook mijn sessies bij de therapeuten via videobellen voortgezet werden, voelde ik minder ruimte om mij echt te laten zien. Hiernaast of hierdoor namen mijn depressieve gedachten ook toe. Het toenemende aantal ‘persco’s’ zorgde er ook voor dat mijn angstige gedachten groter werden. Angst omdat stapje bij beetje onze vrijheid verder ingeperkt werd. Met de bedoeling om ‘het virus’ eronder te krijgen.

Dit stapsgewijs inperken van de vrijheid doet mij denken aan de periode dat ik als klein meisje in een groomingproces zat. Voor de mensen die de term grooming niet kennen: Grooming is een proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een ander (het slachtoffer) met het doel om deze persoon seksueel te misbruiken, hetzij door aanranding, verkrachting, seksuele uitbuiting, het produceren van kinderporno, ontvoering en mensenhandel. De term wordt met name gebruikt om de werkwijze van pedofielen te beschrijven, maar kan ook betrekking hebben op misbruik binnen families (incestueus seksueel misbruik), tussen volwassenen en de werkwijze van loverboys. (bron: wikipedia)

Niet dat ik hiermee wil zeggen dat ik het duo Rutte en de Jong het doel hebben om seksuele handelingen te plegen.  – Wat overigens door andere personen wel in twijfel getrokken word. Zij beweren dat er bewijslast is over seksueel misbruik in de hoge politieke orde. Anderen vinden dat dit thuishoort onder het kopje ‘complotdenken’, maar ik ben van mening dat de waarheid zal overwinnen. (bron: https://frankruesink.nl/save-the-children) – Maar waar het duo zich wel schuldig aan maakt is het proces van het vertrouwen winnen van de ander, met het doel deze persoon (lees: de bevolking) te mis-/gebruiken voor hun eigen gedragsbeperkende maatregelen.

En daar komt mijn groomingsangst weer naar boven. Vanaf maart is er stapje voor stapje gewerkt naar een maatschappij die door angst geregeerd wordt. Ik mag niet meer binnen anderhalve meter van een ander staan, ik mag niet meer knuffelen. Scholen en verpleeghuizen worden gesloten. Kinderen worden gescheiden van hun vriendjes en vriendinnetjes. Ouderen worden gescheiden van hun kinderen. Er wordt ons eerst stellig medegedeeld dat mondkapjes een vorm van schijnveiligheid bieden en “dat we dat met zijn allen echt niet moeten gaan doen,”, aldus Hugo de Jonge, om vervolgens te beslissen dat een mondkapje VERPLICHT is in het openbaar vervoer, omdat daar de anderhalve meter-regel niet gewaarborgd kan worden. Ik ben sinds maart niet meer met het openbaar vervoer geweest, omdat ik door het dragen van (niet werkend) mondkapje mijn PTSS getriggerd wordt en ik letterlijk ‘out’ ga. En omdat de anderhalve meter-maatregel er inmiddels ook behoorlijk ‘ingeburgerd’ is, weet ik ook niet of omstanders bereid zijn om mij te helpen en eventuele hulp te verlenen.

Mijn huidhonger kan niet gestild worden, omdat contactberoepen verboden worden. Hierdoor nemen mijn depressieve klachten toe. Ik durf niet meer naar mijn huisarts te bellen, omdat er in de media gezegd wordt dat zij het al zo druk hebben en langzaam wordt ik een zorgmijder. Uit angst dat ik te veel ben op deze wereld, loop ik met suïcidale gedachten rond en heb ik een aantal keer op het punt gestaan om een eind aan mijn leven te maken. Ik wil niet nog een keer de angst van het groomingsproces mee maken.

De machteloosheid voelen dat alle zekerheden en vrijheden je langzaam ontnomen worden. Dat is nog wel het ergste wat er gebeurt in dit proces. Omdat het stapsgewijs gaat, ga ik er in mee. Zij (de heren Rutte en de Jonge) zullen het wel weten. Ondersteund door een groep virologen die er ‘schijnbaar’ voor geleerd hebben voel ik mij veilig onder hun hoede. Oké, ik heb soms mijn twijfels over het beleid wat er gevoerd wordt, en uit dit soms ook. Ik wordt dan snel weggezet als ‘complotgekkie’ of ‘aluhoedje’. Achteraf voelt dit voor mij als een soort van ‘Victim Blaming’.
Vooral bij mensen die seksueel misbruikt zijn wordt deze term gebruikt om het slachtoffer schuldig te maken. Uitspraken als: “Als jij geen anderhalve meter-afstand houdt, wordt ik straks ook ziek” en “Je MOET een mondkapje op omdat je mij anders ook besmet” of het tekenen van een bewijs dat je een IC-bed afstaat omdat je je niet aan de vrijheidsbeperkende maatregelen houdt, heb ik al meerdere malen voorbij horen komen.

Door de zogenoemde spoedwet, die inmiddels ook is aangenomen met een meerderheid van de senatoren van de Eerste Kamer, is de weg vrijgemaakt voor het duo Rutte en de Jonge om de maatregelen die bedoeld zijn om het Covid-19 virus te elimineren, in te voeren. Althans, dat wordt er beweerd. Maar wat er eigenlijk aan de hand is, is dat we als bevolking geen zeggenschap meer hebben over ons eigen lichaam.

Inmiddels zitten we volgens de ‘virologen’ in de 2e golf van de Corona-pandemie en gaan de PCR-testen als warme broodjes over de toonbank. Hier wordt overigens ook nog eens flink geld aan verdiend. Volgens Mijnheer van Dissel van het RIVM wordt er met een positieve PCR-test alleen maar aangetoond of er brokstukjes van een corona-virus aanwezig is. Even voor de leek: Het jaarlijkse griepvirus of een verkoudheidsvirus wordt ook onder de corona-virussen gerekend. Daarnaast kan ook niet aangetoond worden of er levende, dan wel oude brokstukjes RNA (het DNA van het corona-virus) aanwezig is. (bron: https://www.youtube.com/watch?v=Vilt1o_Ethw)

Daarnaast is er ook de zorg die de afgelopen jaren flink is wegbezuinigd (onder het toeziend oog van mijnheer Rutte en de Jonge), waardoor ze niet zozeer met een beddentekort zitten, maar meer met een personeelstekort. Want om heel eerlijk te zijn; voor hetzelfde (of wellicht meer) salaris kun je ook een fysiek minder zwaar beroep kiezen. Maar daar is een zorghart niet voor gemaakt. En ik spreek uit eigen ervaring, omdat ik jarenlang werkzaam ben geweest in de zorg en ik het gevoel had dat ik steeds meer (ook onnodige administratieve) taken moest uitvoeren in minder tijd en voor minder geld.

Nogmaals; ik onderken zeker niet dat mensen (behoorlijk) ziek kunnen worden van het COVID-19 virus, maar dat kan ook komen door een stevig influenza-virus wat door mens op mens wordt overgedragen. Door algemene hygiëne-regels in acht te nemen (handen wassen, niezen in de elleboog, gebruik maken van een wegwerpzakdoek etc.) welke voor deze hele Corona-crisis naar mijn idee al standaard waren kan er al een hoop leed voorkomen worden.
Ik vind het triest om te zien dat de politieke belangen boven de gezondheidsbelangen (en inmiddels ook landsbelangen) worden gezet, waardoor er een verdeel en heers-spel wordt gespeeld.

Daarnaast probeer ik ook het universele lange-termijn-plan voor ogen te houden, waarbij de politiek momenteel heel goed bezig om hun schaakstukken zo neer te zetten, waarbij ikzelf het gevoel hebben dat we schaak staan. Door de maatregelen wordt het mij lastiger gemaakt om mij vrij te voelen, mijn privacy gewaarborgd te zien en mijn zelfbeschikkingsrecht te behouden. Ik hoop dat wij aan het einde van het spel elkaar te hand kunnen schudden, hetzij met een remise, hetzij met het feit dat zij schaakmat staan. Gelukkig ergens diep in mijn hart voel ik dat de liefde alleen maar kan overwinnen.