Ziekgemeld …of niet

Begin augustus 2018 heb ik mij ziekgemeld, terwijl ik in de WW zat. Dit in verband met toenemende conversieklachten en aanhoudende depressieve klachten. Hierna heb ik 13 weken in de ‘wachtkamer’ van de Ziektewet gezeten. In die periode had ik gelukkig geen sollicitatieplicht, waardoor ik ook een beetje ‘op adem’ kon komen.Begin november 2018 liep deze 13-weken periode af, waardoor ik een oproep kreeg voor een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV. Op 5 november vond dit gesprek plaats, waar ik gelukkig ondersteund werd door een arbeidsconsulent van SEIN, werden de functies van de WIA-beoordeling als leidraad genomen. Eén van deze functies (samensteller van producten) zou volgens de verzekeringsarts passend zijn.

Omdat zowel de arbeidsconsulent van SEIN en ik onvoldoende achter deze keuze stonden hadden we al de beslissing genomen om in bezwaar te gaan. Ook de verzekeringsarts uitte haar twijfels omtrent de arbeidsduurzaamheid van deze functie, omdat ook in mijn Functionele Mogelijkheidslijst (FML) is ook opgenomen dat ik beperkingen heb met deadlines en productiepieken, waardoor een dusdanige functie geen reële optie is.

Toch geen ziektewet-uitkering

Op 8 november kreeg ik per post de beslissing dat ik geen ziektewet-uitkering krijg. Een brief welke ik wel verwacht had.
Echter, op 9 november krijg ik via de digitale mailbox van het UWV een brief met de mededeling dat mijn Ziektewet-uitkering toegekend is. Omdat het die dag vrijdag was en ik geen mogelijkheid meer had om telefonisch contact te zoeken, heb ik mijn arbeidsconsulent van het SEIN bericht met de huidige stand van zaken. Hij antwoordde dat hij inderdaad gehoopt had dat mijn Ziektewet goedgekeurd zou worden. Alleen dan zou ik recht hebben op deskundige ondersteuning en begeleiding vanuit het SEIN.

Hierdoor zag mijn wereld er wat positiever uit en kon een plan de campagne maken met mijn arbeidsconsulent van SEIN, omdat ik ervan uit ging dat mijn Ziektewet-uitkering toegewezen was. Inmiddels had ik ook een mail gestuurd naar mijn werkcoach van het UWV om met haar samen met de arbeidsconsulent een afspraak te plannen.

Echter…dit mailtje is nooit aangekomen bij haar en heb via een andere weg haar kunnen benaderen waardoor zij mij terug gebeld heeft. Zij vertelde mij dat het zo maar zou kunnen zijn dat ik voor de korte duur van 1 tot 5 november een Ziektewet uitkering zou krijgen, want op 5 november is besloten dat ik weer arbeidsgeschikt zou zijn, wat niet zo is.
Zij adviseerde mij contact te zoeken met het UWV om te horen wat er nu precies aan de hand is.

46485926_10213569944788224_8929073610648190976_n

Nachtmerrie

Nadat ik een aantal minuten in de wacht had gestaan, werd mijn grootste nachtmerrie waarheid. Ik kreeg te horen dat de brieven van de toekenning en afwijzing hebben elkaar gekruist, wat betekende dat ik slechts van 1 tot 5 november recht zou hebben op een Ziektewet-uitkering, omdat ik daarna (volgens de verzekeringsarts) weer arbeidsgeschikt zou zijn.

Even wist ik niets meer uit te brengen en raakte helemaal over mijn toeren. Mijn ademhaling schoot omhoog, de tranen stonden in mijn ogen, mijn spraak haperde en alles in mijn lichaam wees erop dat ik tegen een PPEA aan zat te hikken. De dame aan de andere kant van de lijn probeerde zo goed en kwaad als het ging mij gerust te stellen en te ondersteunen en vond het ook een hele nare situatie. Door mijn reactie hoorde zij ook dat ik verre van hersteld was en adviseerde mij om bezwaar te maken en opnieuw mijn WW aan te vragen.

Omdat ik behoorlijk over de rooie was, heb ik mijn moeder gebeld om uit te leggen wat er aan de hand was. Echter doordat ik zo overstuur was, kwamen mijn woorden er niet duidelijk verstaanbaar uit mijn mond, maar kon wel kenbaar maken dat het niet verstandig was dat ik nu zelf achter het stuur zou moeten gaan zitten, omdat de kans reëel was dat ik mijn auto bewust of onbewust een gevaarlijke manoeuvre uit zou halen. Hierop heeft mijn moeder mij opgehaald om bij mijn ouders tot rust te komen.

Bezwaarschrift

Nadat ik enigszins tot rust was gekomen heb ik ’s middags samen met mijn vader online een bezwaarschrift opgesteld (waar ik nog slechts 2 dagen voor had) waarbij we aangegeven hebben dat de verschillende data erg verwarrend is en dat de toekenning van de ziektewet van belang is voor een gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding van SEIN.
Al deze onduidelijkheden en regelzaken kostten mij enorm veel energie. Energie die ik niet heb. Voor nu is het afwachten wat het bezwaarschrift teweegbrengt.

46482783_10213569955828500_3738794594813345792_n

Bloedprikken.

De afgelopen maanden voel ik mij neerslachtig, en de laatste weken ben ik toenemend vermoeid. Ik weet niet wat hiervan de oorzaak of het gevolg is. Omdat deze situatie niet bevorderlijk is voor mijn gezondheid, heb ik besloten om bloedonderzoek te laten doen bij de huisarts.

Ik bel mijn huisarts, en de aanwezige assistente hoort dat ik mij neerslachtig voel, waardoor ik meteen terecht kan bij de huisarts. Ik probeer aan te geven dat de nood gelukkig ook weer niet zo hoog is, maar dat ik graag de oorzaak wil weten van deze vermoeidheid door middel van bloedonderzoek.

Dus ga ik vanmorgen, vol goede moed, ’even’  bloedprikken. Ik blijk behoorlijk spaarzaam te zijn met het geven van mijn bloed, want elke poging om bloed uit mijn aderen te verkrijgen loopt uit op een deceptie.

Langzaam veranderd mijn lichaam in een levend vergiet, en breekt bij mij de angst en paniek uit, dat ik straks voor het ‘simpele’ bloedprikken uit moet wijken naar het ziekenhuis. Ook het overduidelijke bewijs dat mijn lichaam wederom niet doet wat het simpelweg hoort te doen, zorgt voor een negatieve gedachtenspiraal waardoor de zweetdruppels langzaam zichtbaar worden op mijn voorhoofd.

De laborante vraagt of het gaat met mij, en ik antwoord dat het prikken mij weinig doet. Ik hoor zelf het snikken in mijn stem, en voel dat ik steeds minder aanwezig ben.

Inmiddels heeft de laborante een ader gevonden op mijn hand, waarna ze eindelijk mijn kostbare bloed in het buisje ziet lopen. Helaas gaat dit gepaard met een immense pijn, waardoor alle alarmbellen in mijn lichaam afgaan en mijn systeem in code rood veranderd. In plaats van net te doen dat het wel gaat met mij, laten de uiterlijke signalen weten dat het niet gaat met mij. Blijkbaar zie ik bleek, zweet ik als een otter en komen de woorden verdraaid mijn mond uit. Het lopen gaat ook niet meer zoals het behoort te gaan.

Gelukkig is er een behandeltafel beschikbaar waar ik op mag gaan liggen. Ondertussen probeert mijn lichaam zich  te ontdoen van alle stress en spanningen door een pseudo epileptisch insult in te zetten.

In het medisch centrum zitten  -geluk bij een ongeluk- alle medische disciplines bij elkaar, waardoor mijn huisarts meteen ingeschakeld kan worden. Ik hoor dat de vervangende huisarts komt kijken en voel dat ze wat controles bij mij doet. Ze vraagt wat voor mij de manier is, om uit de aanval te komen.

Hortend en stotend kan ik uitbrengen dat ik tegen de aanval lig te vechten, waarna ik de ‘goedkeuring’  krijg om de aanval er te laten zijn. Mijn lichaam verandert in een menselijke milkshake-machine, waarna ik niet lang daarna voel dat mijn lichaam zich eindelijk ontspant.

Terwijl mijn huisarts mij haar grootste angst toevertrouwd, (Haar moeten ze liggend bloedprikken!) kom ik langzaam weer wat meer in het ‘hier en nu’.
Nu is het niet zo dat ik niet tegen bloedprikken kan, mijn systeem kan niet tegen stress.

Helaas zijn er steeds meer dingen die mijn systeem als ‘stressor’  beschouwd, en ben ik continue lerende.

De les die ik hieruit heb geleerd heb, is dat ik voortaan bloed ga prikken in het ziekenhuis.

Compleet ontspannen in de natuur

Ondanks mijn vermoeidheid voelde mijn lichaam een grote ‘ja’ toen ik door Francis van de Wiel uitgenodigd werd voor een evenement met als titel ‘Compleet ontspannen in de natuur’
Afgezien van Francis, kende ik niemand van de organisatie. Overigens ken ik Francis ook nog maar vrij kort; maar door haar liefdevolle aanwezigheid die ik van haar mocht ontvangen tijdens de vele keren dat ik in de empathietent van het Open UP festival ben beland, voelde ik mij veilig in haar aanwezigheid.

Nadat ik de informatie nog eens later las, werd de fysieke ‘ja’ nog groter, terwijl in mijn hoofd de mentale overtuigingen mij ervan probeerden te weerhouden om te gaan. “Ik ken daar niemand”, “Het is helemaal in Putten”, “zou ik dat nu wel doen, omdat ik al zo moe ben”, waren enkele gedachtenspinsels die in mijn innerlijke gedachtewereld regelmatig voorbijkwamen.

Maar ik heb geluisterd naar mijn lichaam. Omdat ik geen zin had om mij in het drukke autosnelweg-verkeer te voegen, waardoor er een extra druk op mijn oplettendheid gelegd zou worden, besloot ik op woensdag 8 augustus met de trein op pad te gaan.In eerste instantie zag ik er tegenop om de ruim 2 uur durende reis te maken, maar met de heerlijke klanken van Murray Kyle die door de oordopjes mijn interne wereld  wat verzachtte, kon ik mij meer overgeven aan het even niet hoeven op te letten. Althans…niet op het verkeer. Ik moest wel op de juiste momenten uit stappen om de volgende aansluiting te kunnen nemen.

Aangekomen op de locatie van het event werd ik welkom geheten met een ‘maatschappelijk verantwoordelijke’ handenschudden, terwijl ik eigenlijk na de lange reis behoefte had aan een knuffel. Voordat ik het wist, hadden de woorden zich al een weg naar buiten gewerkt en vroeg ik gewoon om een knuffel. Want “handenschudden is zo gewoon”. Ik stond perplex van het feit dat ik mijn behoeften zo duidelijk uitsprak. Gelukkig werd mijn behoefte positief beantwoord en een warme omhelzing volgde.

Er was genoeg te doen, waardoor ik mij even als een kind in een snoepwinkel waande, en tegelijkertijd pas op de plaats maakte door even te aarden en mij heerlijk in de loungebank liet zakken.

 

Ik besloot een workshop yoga nidra te doen, omdat ik gemerkt heb dat dit voor mij momenteel de perfecte yogavorm is. Weinig inspanning met veel effect. Tijdens het opmerken van de diverse lichaams-sensaties viel het mij op dat ik sommige lichaamsdelen onvoldoende of helemaal niet kon voelen. Blij was ik toen ik hier geen oordeel over had. Het was er ….of beter gezegd…niet. En dat was ook oké.

Hierna volgde een ademreis van Francis. Ik was al heerlijk opgewarmd door de yoga nidra, waarna de zon ook langzaam doorbrak en mijn lichaam verwarmde. Helaas waren mijn innerlijke stemmetjes ook van de partij, die vonden dat “ik het goed moest doen” en “hard moest werken”, dus ging ik stevig van start met ademen. Blijkbaar had mijn lichaam andere plannen met mij, want op het moment dat het gebied rond mijn 3e chakra werd aangesproken, werd mijn overlevingsmechanisme automatisch ingezet. Ik begon minder intensief te ademen, waardoor ik ook minder voelde. Steeds oppervlakkiger, waardoor ik op een gegeven moment mijn lichaam zelfs ook niet meer voelde. Ik hoorde dat ik mijn lichaam weer in beweging mocht zetten, maar dat lukte tijdelijk niet meer. Mijn lichaam had besloten om een time-out te nemen. Een bekend verschijnsel voor mij, en gelukkig ook voor Francis, waardoor er geen paniek ontstond op het moment dat ik meer tijd nodig had om mijn lijf weer te belichamen.

Inmiddels verzamelde zich de deelnemers voor de tai chi tao qi-gong zich om mij heen, waardoor ik de tijd en ruimte kreeg om mijn lichaam nog meer te verzachten, terwijl de aardende oefeningen en energie mij hielpen om meer lichaamsbewustzijn te krijgen.

Hierna hadden mijn benen nog niet de kracht om mij te kunnen dragen, dus maakte ik van deze gelegenheid gebruik om nog meer prana (levensenergie) tot mij te nemen en van een tweede ademsessie gebruik te maken. Ik zat er toch nog…

In plaats van te liggen, besloot ik dit keer de ademsessie zittend te ervaren, wat een bijzonder effect gaf. Ik werd mij met elke ademteug bewuster van mijn lichaam, ondanks dat ik de vermoeidheid kon voelen van mijn lichaam. De intentie om mijn weerstand los te laten, zorgde er ook voor dat ik op een gegeven moment tranen over mijn wangen voelde stromen, waar ik dankbaar voor was. Want dat voelde ook als het loslaten van mijn weerstand en verzet, waardoor ik kon verzachten. Toen ik later uitsprak hoe ik mij nu voelde was het woord ‘aanwezig’ het eerste wat in mij opkwam zonder dat ik daar over hoefde na te denken.

Vervolgens heb ik nog heerlijk van de bosrijke omgeving en de fijne energie genoten die er heerste, zonder het gevoel te hebben dat ik iets moest. Tja, het enige wat ik moest…is op tijd de bus halen die mij weer naar het station van Putte  zou brengen. En aangezien dat die bus maar 1 x per uur reed, was dat toch wel een ‘dingetje’  Gelukkig had ik nog ruim een half uur voor den wandelingetje van 5 minuten.

Op de weg terug richting Rotterdam, onder het genot van een Recharge-sapje, bedacht ik mij ineens dat ik vandaag eigenlijk een hele grote stap heb gezet door mijn te luisteren naar wat mijn lichaam wilde doen. Want hoewel mijn hoofd er van alles van vond, hebben mijn voeten mij geleid naar de bijzonder mooie plek in Putten waar ik heb kunnen onthaasten en opladen. En dan heb ik niet eens met mijn voeten in het heerlijke magnesiumbad gezeten.

Dank jullie wel voor de organisatie!

Mijn inner journey.

De afgelopen weken stonden voor mij in het teken van het onderzoek wat mij zou kunnen helpen bij het omgaan van mijn klachten. Hoewel het woord “klachten” impliceert dat de reacties die mijn lichaam aangeven slecht zijn. Integendeel. Ze vertellen mij een hoop. Alleen hoe ik dat interpreteer is een ander verhaal. Daarnaast denk ik dat de reactie van de omgeving van invloed is op dit verhaal. Hoewel ik er inmiddels ook wel achter ben gekomen dat IK de omgeving niet kan veranderen. Waar ik wel invloed op heb, is hoe ik hier ZELF mee omga.

Op dinsdag 17 juli ben ik onder begeleiding van een bevriende Journey- en ademtherapeut op onderzoek uitgegaan, waar bovenstaand inzicht een uitkomst van is gebleken. Ik heb vele innerlijke delen (af en toe is het echt ‘gezellig’ druk in mijn hoofd).
Eén van die delen is de analyticus die vaak aan het hoofd van de tafel met de scepter zit te zwaaien, probeer ik even op de achtergrond plaats te laten nemen. Op de publieke tribune, waar hij vanachter het glas alles mag gadeslaan en erop reageren, zonder dat ik hem hoor.

In mijn hoofd zitten Waldorf en Statler uit de Muppetshow. 

Bij de voorbereiding voor de reis die ik zal maken lijkt het wel of ik in een Virtual Reality-wereld stap. Ik mag mijn ogen sluiten en alles wat er achter in ogen plaatsvindt, lijkt ineens levensecht te zijn. Ik zie mijn overleden oma (ik kan haar zelfs voelen) die mij op deze reis zal bijstaan. Ik mag een vervoermiddel uitzoeken en besluit een oude Amerikaanse zwarte ‘slee’ te nemen, waarvan ik zelfs het leer kan ruiken! Langzaam daal ik af in mijn lichaam en steeds dieper in mijn onderbewuste, terwijl ik mij bewust blijf van de omgeving. Mijn innerlijke analyticus staat op het raam te tikken en gebaart wild om zich heen, om toch wat aandacht te krijgen. Naast hem staat mijn innerlijke criticus, die er van alles van vind en op alles commentaar lijkt te hebben. Zelfs op mijn innerlijke analyticus. Het lijken net Waldorf en Statler uit de Muppet-show. Ik probeer ze te negeren en luister naar mijn Journey-therapeute die mij aanmoedigt om te blijven voelen.

Op een gegeven moment zijn we aangekomen ergens in een plek van mijn lichaam, waar ik uitstap en nieuwsgierig om mij heen kijk. Het is donker om mij heen. Ik gebruik de zaklamp om de donkerte van licht te voorzien. De omgeving wordt verlicht en ik voel mijn nieuwsgierigheid groter worden op het moment dat ik een zwart gat zie. Het zwarte gat heeft een vreemde aantrekkingskracht op mij, terwijl ik het ook spannend vindt. Durf ik te kijken wat daar verborgen ligt? Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen, want als ik naast mij kijk, staat mijn oma naast mij en zegt dat we dit samen aan kunnen. Deze woorden worden bevestigd door de stem van mijn Journey-therapeut.

Enigszins aarzelend en stapje voor stapje ga ik naar binnen. Het zwarte gat in. Het benauwd me, het lijkt wel of de ruimte waar ik zit steeds krapper wordt. De stem vraagt hoe oud ik ben en of ik dit gevoel (her)ken. Het voelt alsof ik een trechter van een windhoos ingezogen wordt en in sneltreinvaart voel ik mij kleiner worden en voor ik het weet ben ik op de basisschool waar ik door mijn klasgenootjes en zelfs door mijn meester gepest word. Ik voel mij alles behalve op mijn gemak. Ik mag nog verder terug. Het volgende moment ben ik nog kleiner; ik vermoed een jaar of 2 a 3. Ik hoor een hoop geluiden, zie veel mensen die in paniek zijn. Ik snap er niets van. Zijn ze in paniek om mij? Ik weet het niet. Ik voel dat mijn fysieke lichaam verkrampt. Het zachte gespin op de achtergrond van mijn poes helpt mij beseffen dat ik thuis op een matras zit, maar uiteindelijk is ook de stem van mijn Journey-therapeute ervoor nodig om mijn lichaam weer zachtjes te kunnen ontspannen.

Misschien was ik er nog niet klaar om te gaan leven? 

Ik mag nog verder terug in het verleden en het lijkt wel alsof ik klem kom te zitten. Ik moet energetisch overgeven. Mijn lichaam maakt een kokhalsbeweging, alleen komt er niets uit. Het benauwde gevoel wordt erger en ik heb het gevoel dat ik aan het stikken ben. De stem vraagt waar ik mij op dit moment bevindt. Zonder dat ik daar over hoef na te denken, hoor ik mijzelf antwoorden dat ik mij in het geboortekanaal bevindt. Tussen dood en leven. Tussen weggaan of blijven. Tussen stikken en ademhalen. Tussen ziel en lichaam. Blijkbaar is dit het moment waar ik besloten heb om mijn ziel te scheiden van mijn lichaam. Misschien omdat ik er nog niet klaar voor was om mijn leven te gaan leven?

Mischa, mijn poes van bijna 20 jaar, laat haar aanwezigheid merken door regelmatig kopjes te geven; met name op de moeilijke momenten in mijn reis. Naast dat mijn oma mij vergezeld in mijn onderbewuste, is Mischa er om mij te ondersteunen in het bewuste. Ook de fysieke aanrakingen van mijn Journey-therapeute zorgen ervoor dat ik niet meegezogen wordt in het zwarte gat van het niets.

Inmiddels zit ik zo in mijn onderbewuste, dat ik vanaf dit punt nog maar flarden van mijn reis kan herinneren. Althans, flarden die ik mij bewust kan herinneren. Dit gegeven zorgt er in ieder geval wel voor dat de Waldorf en Statler in mijn hoofd waarschijnlijk inmiddels of in slaap zijn gevallen, of zich gewonnen geven om commentaar te leveren. Ik hoop het laatste, wat inhoudt dat ik een mogelijkheid heb gevonden om hen (tijdelijk) het zwijgen op te leggen. Namelijk; door naar mijn onderbewuste te gaan en te gaan voelen.

Ik heb verTROUWEN nodig om mijn lichaam, ziel en innerlijke kind samen te laten smelten.

Wat ik mij nog wel kan herinneren is het kampvuur waar ik samen met mijn lichaam, ziel en mijn kleine meisje (ik vermoed dat dit mijn innerlijke kind is) zit. Begeleid door de stem wordt er een innerlijke dialoog gehouden en wordt mij gevraagd wat er voor nodig is, om deze delen samen te kunnen laten werken. Mijn antwoord is vertrouwen, waar het woord TROUWEN in zit. Dus volgt er een huwelijk tussen ziel en lichaam. Belangrijke mensen uit mijn leven mogen bij deze ver-eniging, of beter gezegd her-eniging aanwezig zijn. En IK mag aangeven wie deze personen zijn. Deze delen, lichaam en ziel worden her-enigd door mijn kwaliteiten kracht en kwetsbaarheid.

Ik mag tegenover mijn lichaam gaan staan en mij hiermee her-enigen. Een moeizame confrontatie volgt en ik merk op dat mijn fysieke lichaam wederom verkrampt mijn adem stokt in mijn lichaam. Ik voel het benauwde gevoel weer om mij heen en wederom is Mischa er om mij te ondersteunen in dit lastige proces waar ik het liefste van weg ga. Ik kan mij nog niet her-enigen met mijn lichaam omdat er nog een stuk schuld en schaamte op zit. Mijn bewuste denken weet dat deze gevoelens niet nodig zijn, maar mijn onderbewuste heeft hier blijkbaar nog veel moeite mee om dit te accepteren. Het lijkt wel alsof de stem weet dat het nodig is, om eerst nog wat te zeggen tegen het lichaam voordat mijn kracht en kwetsbaarheid ze in de echt verbind. Net als bij een echt huwelijk er een speech nodig is. Ik bedank mijn lichaam voor hetgeen wat het gedaan heeft, omdat het niet anders kon. Tranen rollen over mijn wangen en ik voel de echtheid die er van deze woorden uit gaat. Ik vertel mijn onderbewuste dat het een automatische respons van mijn lichaam is geweest waar ik totaal geen schuld aan heb, waarna ik in gedachten ik een buiging geef aan mijn lijf.

Als laatste mag ik mijn innerlijke kind in mijn armen nemen en op gaan in mijn ziel. Een samensmelting volgt waardoor er uiteindelijk één persoon overblijft: IK. Met mijn lichaam, ziel en innerlijk kind. De stem vraagt of ik het leven in wil ademen. Wederom stokt mijn adem, maar met behulp van haar ondersteuning, mijn oma die mij nog steeds in mijn onderbewuste bijstaat, alsmede de bejaarde hulppoes in het bewuste, lukt het mij om met een voorzichtige ademteug een keuze te maken tussen dood of leven. Tussen weggaan of blijven. De tweede ademteug gaat gemakkelijker, waarbij de weerstand minder groot is en bij de derde ademteug durf ik nog meer leven in te ademen.

Ik kan mij zomaar voorstellen dat er een grote glimlach op mijn gezicht verschijnt.

Langzaam zie ik dat het kampvuur uitdooft en de personen die bij deze samensmelting aanwezig zijn geweest vervagen langzaam op mijn netvlies. Ik wordt uitgenodigd om samen met mijn oma terug te lopen naar de plek waar we samen uit de Amerikaanse Cadillac zijn gestapt om dezelfde weg weer terug te maken. Voordat ik afscheid neem van mijn oma, omhels ik haar en ik kan mij zomaar voorstellen dat er een grote glimlach op mijn gezicht verschijnt. Ik bedank mijn oma voor haar support op deze onderbewuste reis en zij antwoord met de wijze raad dat ik ‘’goed ben zoals ik ben”

Deze woorden bevestigen het inzicht dat ik mag gaan voelen vanuit mijn hart. Daar waar de innerlijke delen geen toegang tot hebben. Maar waar de puurheid en het gevoel opgeslagen ligt. Dit symboliseert ook meteen mijn onderbewuste. De innerlijke delen in mijn hoofd heb ik de afgelopen periode kunnen identificeren als de verinnerlijkte stemmen van onder andere mijn vader, die ervoor zorgen dat ik makkelijk in het verhaal ga geloven. Maar dat is niet MIJN verhaal. Dat is het verhaal van de Walfdorf en Statler.

Ondertussen ben ik aangekomen bij de laatste stappen die ik zal zetten in deze reis. Onderaan de trap kijk ik naar boven en langzaam maar zeker zet ik mijn voeten op de eerste tree, waarna ik tree voor tree meer en meer bewustzijn krijg over mijn lichaam en …..mijn leven. Ik merk dat mijn analyticus inmiddels ook weer ontwaakt is, en wil alles op papier zetten. Ik kan hem overtuigen dat IK liever nog even in het gevoels-stuk wil blijven zitten, voordat hij zich er mee mag bemoeien.

Door wat langer te blijven in het gevoel, komen er als vanzelf nog meer inzichten naar boven waar ik ’s middags samen met een vriendin over kan filosoferen. Ik leg aan haar voor dat ik erachter kwam dat ik eigenlijk helemaal niet geboren had willen worden en in het niets wilde blijven. Maar aan de andere kant wil ik ook heel graag gezien worden in wie ik ben. Zij zette mijn innerlijke delen een mooie spiegel voor waardoor zij meteen stil waren met de woorden: “Hoe kan je gezien willen worden in het niets?”

Op dit niveau kan ik het antwoord wel VOELEN!

Tja, daar hadden Waldorf en Statler niet van terug en tegelijk schoot ik door naar het gevoelsniveau, want op dit niveau kan ik het antwoord wel VOELEN!

 

 

Rondje Kralingse Plas

Het was vroeg voor ‘De Wandeling’. Niet de versie van de televisie met alle camera’s, maar wel met een wandelcoach die licht kan schijnen op mijn blinde vlekken. Die iemand heb ik gevonden: Saskia Engels. Nadat ik bij haar een aantal keer haar warmte van het Rondje Vuur heb ervaren, voelde ik mij bij haar veilig genoeg om samen met haar eens dieper op mijn blind spots in te zoomen. Dus stonden we vrijdagochtend 6 juli 2018 om 08.00u bij het (op dat tijdstip nog gesloten) restaurant voor een Rondje Kralingse Plas.

Wat zou er gebeuren als ik de controle loslaat?

De eerste minuten van de coachingswandeling vertel ik dat er momenteel (te) veel gebeurt in mijn leven waar ik graag de controle over wil houden. Dit word uiteraard beantwoord werd met de wedervraag wat er zou gebeuren als ik de controle los laat. Een typische coachingsvraag die ik zelf ook regelmatig aan mijn cliënten stel. Tja, wat dan….

Gaandeweg het rondje komen er al lopend stapsgewijs antwoorden op deze, eigenlijk meest essentiële vraag, waardoor er ook inzichten komen op de andere vragen.

Het paradoxale van dit inzicht is het feit dat mijn lichaam letterlijk zelf de controle loslaat op het feit dat ik ga voelen. Ga voelen wat er zou gebeuren als ik de controle loslaat. Hierdoor heb ik een fantastisch beschermingsmechanisme gevonden, door in mijn denken te gaan zitten. Inmiddels heb ik gemerkt dat ook daar de oplossing niet zit, maar dat dit een eigenlijk een afleidingsmanouvre is om niet te hoeven voelen hoe het zou zijn als ik de controle los laat. Want voor mij betekent dat kwetsbaar zijn. En daar ben ik juist zo bang voor.

Om terug te komen op de vraag wat er zou gebeuren als ik de controle loslaat, komt het antwoord uit mijn denkbrein naar boven borrelend dat ik eigenlijk de angst heb om in duizend stukjes uiteen te vallen in het niets. Niet denken, niet voelen, niet gezien worden wie ik in wezen ben.

Het niet denken maakt mij angstig, want daar ligt mijn (schijn)veiligheid van het controle houden. Niet voelen waardoor ik automatisch in mijn denken schiet. Maar eigenlijk raakt de angst om niet gezien te worden wie ik in wezen ben, het belangrijkste van mijn worsteling in mijn leven.

Hoe kan iets loslaten wat mijn redding is geweest?

Het loslaten van de controle impliceert voor mij ook het loslaten van het vechten. Hoewel ik het vechten op 3 jarige meisje letterlijk nodig heb gehad om niet te verdrinken om zo te kunnen overleven. En dan zou ik datgene wat mijn redding is geweest moeten opgeven en loslaten? De denker in mij wil hier inzicht in krijgen, terwijl het 3 jarige kleine meisje nog geen woorden kan geven aan wat het voelt, laat staan de verbanden leggen.

Halverwege het rondje staan we samen stil bij het feit dat dit innerlijke kind geen woorden nodig heeft of verbanden hoeft te leggen om te zijn wie zij in wezen is. Het raakt mij en er komt emotie, wat door mijn kritische ouder meteen veroordeeld word. Hierdoor worden mijn tranen snel weer weggedrukt. Saskia bemerkt dit en zij omhelst mij. Hierdoor word het meisje van 3 gezien en gehoord zonder oordeel en kan ik wat meer verzachten. Woorden zijn op dat moment even niet nodig en we lopen zwijgend verder.

Verzachten is een toverwoord wat mij eraan herinnert dat ik vaak onbewust en ongemerkt heel hard aan het vechten ben. Een gevecht in mijn hoofd om het allemaal te kunnen begrijpen. Omdat dit heel veel energie kost, ben ik zoekende naar manieren die voorbij het denken gaan en mijn onbewuste aanspreken. En daarbij heb ik iemand anders nodig, want ik weet dat de controleur in mij er alles aan zal doen, om dit te voorkomen.

Constant in gevecht met het leven

Ik wil dat het leven niet zo ingewikkeld is, en vertel haar dat ik in het verleden zelfs wel eens de wens heb gehad dat ik niet tijdig uit het water gehaald zou zijn. Ondanks dat ik het niet meer bewust kan herinneren, weet ik wel dat het mij een heel rustig en ontspannen gevoel gaf. Later ontdekte ik dat deze ervaringen typisch zijn voor een bijna-dood-ervaring. Soms verlang ik terug naar dat moment. Niet meer hoeven denken, niet meer hoeven voelen. Maar ook niet meer gezien worden in wie ik werkelijk ben. En daardoor ben ik blijkbaar constant in gevecht met het leven.

Omdat ik zelf ook coach ben, ken ik de beproefde technieken die Saskia toepast om mij zelf tot de inzichten te laten komen. Aan het einde van het rondje besef ik mij dat ik mijzelf aan het coachen ben en ik het ene inzicht na de ander. Mijn kritische ouder gaat deze inzichten meteen analyseren, waardoor ik weer in mijn hoofd schiet en ga twijfelen aan de gevonden inzichten waar ik zo trots op ben. Ik benoem dit en ben blij dat Saskia, die naast mij loopt mij hierop attendeert.

Mijn hoofd is weer een beetje helderder. Mijn lichaam volgt vanzelf

Op het moment dat we het restaurant weer in het vizier krijgen vraagt ze mij hoe het met mij is. Ze ontwijkt de vraagstelling hoe ik mij voel; want daar weet ik soms vaak geen antwoord op te geven. Ik voel wel van alles, maar kan er geen woorden aan geven. Mijn kritische ouder heeft commentaar op de gevoelens die ik heb. Deze kritische ouder is de verinnerlijkte stem van mijn echte vader die van mening is dat gevoelens en emoties onzin zijn. Ik antwoord dat ik mij rustiger voel in mijn lichaam en dat het wat helderder is in mijn hoofd. Alsof iemand samen met mij geholpen heeft om weer een beetje orde te scheppen in mijn chaotische bovenkamer. Niet dat alles nu opgelost is, maar alles zit weer keurig in de dozen en laatjes waar het hoort. En ik weet dat er af en toe zo’n laatje of doosje spontaan openspringt om er iets mee te gaan doen.

Maar voor nu is het dankzij het Rondje Kralingse Plas weer rustiger in mijn hoofd. En dan volgt mijn lichaam vanzelf!

 

Accepteren dat ik ziek ben om beter te worden?

Het gaat niet goed met mij. In mijn hoofd blijven mijn gedachten analytisch rondjes draaien, waar ik heel erg moe van wordt. Hoewel de adem-2daagse wel enigszins wat druk van de ketel af heeft gehaald, blijven triggers als omgaan met afwijzing een grote rol spelen in mijn leven. Al sinds 2011, heb begin dat ik mijn PNES-aanvallen kreeg en de daarop volgende tijdelijke uitvallen van spraak en benen, ben ik bezig een geschikte en passende therapie te vinden die voor mij werkt. Ik heb inmiddels van alles al geprobeerd; van hypnotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, (lichaamsgerichte) psychotherapie. Ik ben zelfs 4 maanden klinisch opgenomen geweest om ervoor te zorgen dat mijn automatische beschermingsmechanisme wat minder aanwezig kon zijn.
Natuurlijk hebben deze therapieën hun effect gehad, maar heeft niet geleid tot de doorbraak van het verdwijnen van mijn klachten. Het lijkt wel alsof mijn PNES-klachten onbewust mijn eigen systeem blijft aanvallen, net zoals je dat bij een lichamelijk auto-imuunziekte ook ziet.

Ik ben gestopt met het tellen van de afwijzingen.

Sinds september 2017 ontvang ik, na 3 jaar in de ziektewet te hebben gezeten, een WW-uitkering met de bijbehorende sollicitatieplicht. Omdat ik ook heel graag aan het arbeidsproces mee wil blijven doen, en mij (nog) niet als arbeidsbeperkt zie, solliciteer ik dan ook braaf. Helaas krijg ik in 90% van de gevallen een afwijzing op mijn gestuurde sollicitatiemail, waarin ik netjes aangeef dat ik mijn beperking niet zie als belemmering om te solliciteren. Inmiddels ben ik gestopt met het tellen van de afwijzingen die ik als reactie op mijn motivatiebrief ontvang. Een heel enkele keer mag ik op gesprek komen, en ben dan heel blij dat een werkgever mij wil uitnodigen om de mens achter de brief te ontmoeten. Hoewel ik in mijn achterhoofd nog steeds rekening houd met een afwijzing, voelt het alsof ik in ieder geval de eerste ronde overleeft heb. De afwijzing die ik vervolgens moet incasseren voelt echter wel zwaarder dan een simpele email.

Vanwege de onvoorspelbare aard van mijn klachten, kan ik echter nooit garanderen dat ik geen aanval zal krijgen op mijn eventuele nieuwe werkplek en is mijn Functionele Mogelijkheid Lijst dusdanig aangepast dat het vinden van een passende functie erg lastig is. Het feit dat mijn arbeidsongeschiktheidspercentage ‘maar’ 28,08% bedraagt, werkt ook niet in mijn voordeel.

Mijn klachten zijn “ge-auto-immuniseert”

Regelmatig krijg ik bij instanties waar ik hulp en ondersteuning zoek, te horen dat mijn dossier een ingewikkelde casus is, omdat ik met mijn klachten eigenlijk een hogere arbeidsongeschiktheidspercentage had moeten krijgen, waardoor ik aanspraak kan maken op extra ondersteuning vanuit de Wet WIA.
Dat betekent dat ik altijd tussen ‘wal en schip’ zal blijven vallen. Met in mijn nek de druk van de sollicitatieplicht, waarbij de trigger van afwijzingen continue gevoed wordt. Ik wil graag werken, maar door de onduidelijkheid en onzekerheid en de continue afwijzingen in combinatie met het feit dat ik tot op heden nog steeds geen goede therapie heb gevonden, zijn mijn klachten inmiddels zo “ge-auto-immuniseert”, dat mijn diagnoses PTSS en dystheme stoornis (=continue lichte depressiviteit) zich inmiddels ook in het verhaal gaan mengen. Met alle klachten van dien.

Vanuit verschillende richtingen wordt mij momenteel geadviseerd om mij (ondanks het feit dat ik in de WW zit) mij wederom ziek te melden. Op deze manier zou ik dan weer opnieuw een arbeidsdeskundig onderzoek krijgen, waarbij ik mij (dit keer) zal laten bijstaan door een arbeidsconsulent van het SEIN (expertisecentrum voor epilepsie). En mogelijk zal hier dan een hoger arbeidsongeschiktheid percentage uit komen, waardoor ik wel aanspraak kan maken op mogelijke extra ondersteuning.

Ik moet mij ziek melden, terwijl ik mij niet ziek voel…

Het feit wat mij gevoelsmatig blijft knagen, is dat ik mij niet ziek voel. Hoewel inmiddels de depressieve gevoelens meer al langere tijd sterker aanwezig zijn dan voorheen, wil ik heel graag werken. Alleen wel op een werkplek, waar de kennis en expertise aanwezig is omtrent mijn klachten.

De overheid is verplicht om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Nu voel ik mij niet gehandicapt. In ieder geval niet lichamelijk. Maar gezien mijn behandelduur en complexiteit van mijn klachten en de inmiddels grote afstand tot de arbeidsmarkt, omdat geen enkele werkgever kijkt naar wat ik wel kan, ben ik langzaam aan het toewerken naar een vorm van acceptatie. Acceptatie dat ik door de overheid en werkgevers gezien wordt als arbeidsgehandicapte. Maar voor het zover is, zal ik eerst de stap moeten zetten om mij ziek te melden. Om misschien uiteindelijk beter te kunnen worden.

Over ademen …en overlevingsstrategieën.

Als ademcoach begeleid ik regelmatig mensen door middel van ademsessies om ze vanuit hun hoofd in het lijf te krijgen. Ook assisteer ik regelmatig tijdens de 2-daagse workshops “de Kracht van Ademen” van Annette Weers, waar ik mij heerlijk in mijn comfort-zone kan baden. Want zorgen voor een ander is het liefste wat ik doe, en vind het bijzonder mooi om anderen te mogen ondersteunen in hun proces. Maar dat betekent dat ik ook aan mijn eigen proces(sen) moet blijven werken, om mijzelf in mijn ogen te kunnen kijken. Zonder oordeel, zonder masker. Om zodoende nog beter voor de ander te kunnen zijn!

Afgelopen weekend heb ik als deelnemer van deze ademworkshop zelf weer eens ervaren hoe destructief mijn ingesleten patronen en gedachten zijn, die ik in de jaren heb opgebouwd. Deze week is er iets voorgevallen wat een stuk ‘oud zeer’ bij mij raakte, waardoor ik mij afgewezen voel, gefrustreerd, boos en voel nog meer emoties, die ik eigenlijk ver weg gestopt had. Het voelt vreemd om de woorden die ik normaal gesproken tegen mijn cliënten zeg, binnen te laten komen en te laten resoneren in mij. Dat doet iets met mij, waardoor ik mij pijnlijk bewust wordt van het feit dat ik mij (te) vaak probeer aan te passen aan de maatstaven die de maatschappij hanteert. Ik loop zelf altijd te verkondigen dat ik mensen niet in een ‘hokje wil stoppen’, maar onbewust laat ik mijzelf wel in een hokje stoppen.

Als coach zijnde kan ik dit prima rationeel uitleggen aan anderen.

Dit aanpassen heb ik mij als kind aangeleerd om om te kunnen gaan met mijn grootste trauma’s, waardoor ik geweldige overlevingsmechanismen heb ontwikkeld. Als coach zijnde kan ik dit prima rationeel uitleggen aan anderen, en ook wel aan mijzelf. Maar het doorvoelen en er afscheid van nemen, is een ander verhaal. Hoe gemakkelijk het theoretisch ook klinkt. Hoe moeilijk is het om het daadwerkelijk te kunnen voelen. Het hele scala aan verdedigingsmechanismen heeft mij ‘beschermd’ om het maar niet te hoeven aangaan. Terwijl ik hier juist zo’n groot verlangen naar heb.

Tijdens de ademsessies kom ik erachter dat ik zelf eigenlijk helemaal niet goed in mijn bekken kan ademen, hoewel ik dat wel altijd dacht. Ik ben blij met de ondersteuning die ik krijg en wordt uitgenodigd om nog meer in mijn bekken te ademen. De controleur in mij probeert de stem te ontdekken van diegene die mij begeleid, maar kom er niet achter. Ik laat het los. De stem verdwijnt weer. Ik zie beelden van een klein meisje wat op de kant van een zwembad ligt, en hoor om heen een hoop geluiden en een ambulance. Ik adem niet en alles voelt stil en sereen. Totdat de stem weer zegt dat ik weer mag gaan ademen. Ik wil wel, maar het lukt niet. Ik raak in paniek. Mijn lichaam reageert door een diepe ademteug te nemen en door een ontlading in al mijn spieren. Hierna probeer ik het ademritme weer op te pakken, gestimuleerd door mijn begeleider. Achteraf zie ik hier de harde werker weer zijn plek innemen! Dit proces herhaalt zich een aantal keer totdat ik tot ver na de 3e fase behoorlijk wat tijd nodig heb om weer helemaal in mijn lichaam te zakken.

Een andere verdedigingsmechanismen is het afzetten naar alles en iedereen. Ik heb de negatieve overtuiging dat ik geen goede ademcoach ben, omdat ik zelf nog zoveel shit op te ruimen heb en voel mij gefrustreerd als ik hier door mijn eigen leermeesters op gewezen wordt. (Ik spreek liever van leermeesters dan therapeuten, maar daar in een volgend blog meer over!) Ik probeer de opstandigheid en frustratie er te laten zijn, wat eigenlijk nog meer weerstand oproept.

Door de afwijzingen in mijn leven, wijs ik mijzelf ook af.

‘s Avonds probeer ik deze opstandigheid te botvieren tijdens een spelletje “Kolonisten van Catan”, waarbij ik mijn medespelers behoorlijk kon dwarszitten (in plaats dat ik mijzelf dwarszat) waardoor er toch enige lucht en relativeringsvermogen in mijn hoofd komt. In de nacht kwam er het inzicht dat ik door de afwijzingen in mijn leven (hoe klein ook), ik hier eigenlijk niet goed boos om kon worden, want stel dat…..dus pas ik mij maar weer aan, en ik mijzelf eigenlijk keihard afwijs. Waardoor het cirkeltje weer rond is!

Helaas voor de assistenten en Annette is deze opstandigheid de volgende dag nog steeds niet verdwenen. Tijdens de deelronde houd ik lang mijn mond (aanpassing), en op het moment dat ze de dag wil doorspreken hoor ik mijzelf zeggen dat ik ook wat wil delen. Ik deel dat ik enorm in de weerstand zit en opstandig ben, en misschien reageer zoals ik eigenlijk helemaal niet wil. Eigenlijk biedt ik vooraf al mijn excuses aan voor mijn mogelijke gevolgen, en voor ik het weet ben ik weer voor de ander aan het zorgen! Ik vertel dat ik het liefst de ruimte uit wil lopen, omdat ik eigenlijk zo klaar mee ben. Ik hoor Annette de woorden zeggen die ik ook zo vaak gebruik: “ Hoe meer weerstand je voelt, hoe dichter je bij de kern bent”  En ergens weet ik dat ook wel, maar ik ben eigenlijk zo klaar mee!

Door het dansen kom ik gelukkig weer wat meer in mijn lijf en heb het gevoel dat ik mijn frustratie, wrok en woede eindelijk eens uiten. Af en toe wordt ik voorzichtig gedirigeerd naar een veiliger plek, omdat ik anders mijn mede-deelnemers deelgenoot maak van mijn expressieve dans.

De ademsessie die volgt is er één waarbij ik met zachte en stevige hand wordt uitgenodigd om mijn eigen krachtige kwetsbaarheid te kunnen ervaren en voel voor het eerst hoe het is om te ademen in mijn bekken. Een plek waar ik jarenlang gedissocieerd van ben geweest, terwijl ik zo’n groot verlangen heb om hier ook te kunnen zijn. De liefdevolle woorden die mij ingefluisterd worden zorgen ervoor dat ik nog meer kan zakken en mij over kan geven, zonder het moeten! Ik mag de harde werker wat verzachten. Wat een verademing!

Ik verberg mij in mijn zelfgemaakte tentje en wil het liefst onzichtbaar zijn.

Meteen daarna komt er ook weer een andere angst naar boven. De angst voor de zachtheid. De harde werker ken ik maar al te goed en die heeft mij ook jarenlang goed gediend.  De zachte kant maakt mij onzeker en angstig. Tijdens de lunch sluit ik mij af en verberg mij in mijn zelfgemaakte tentje in de zon. Ondanks dat ik eigenlijk onzichtbaar wil zijn, ziet mijn begeleidster van de laatste ademsessie mij wel en vraagt of ze in mijn tentje mag komen zitten. Ik vind het fijn dat ze zich herkend in mijn verhaal en deelt haar ervaringen met mij, waardoor ik mij minder eenzaam voel en langzaam uit mijn tentje durf te komen en mijn krachtige kwetsbaarheid durf te laten zien.

Een kwetsbaarheid waar ook zachtheid in verscholen ligt. Een aantal oefeningen om deze zachtheid te kunnen voelen volgen, waarbij mijn lichaam zich eindelijk echt eens een keer echt aan kan overgeven, zonder in een angstig deel te schieten met de lichamelijke spiertrekkingen die ik normaal ervaar bij dit soort oefeningen.

Aan het einde van het weekend heb ik stapje kunnen zetten naar deze zachtheid door mijzelf in mijn ogen te kunnen kijken. Zonder oordeel, zonder masker. Om zodoende nog beter voor mijzelf te kunnen zijn!

 

 

Ademen. We doen het allemaal, toch?

Ademen. Ondanks dat de liefde voor het ademwerk gegroeid is (ik ben inmiddels zelfs ademcoach) heb ik nog steeds een haat-liefde verhouding met het ademen.
Misschien niet zozeer met het ademen op zich; want dat (gelukkig) 24/7 vanzelf, maar de frustratie ligt meer in het feit hoe mijn lichaam reageert op de extra zuurstof, prana of energie die je bij het ademwerk tot je neemt!

Omdat mijn lichaam (door traumatische ervaringen uit het verleden) in een constante waaktoestand verkeert, wordt deze toename van energie onbewust gezien als “gevaar”, waardoor er als een automatische respons de oude overlevingsmechanismes van het reptielenbrein (vluchten, vechten en bevriezing) aangezet worden.

Toen ik in 2010 begon met ademwerk kon mijn lichaam niet anders dan vluchten (flight); de toename van zuurstof was te overweldigend voor mijn systeem, waardoor ik regelmatig uit mijn lichaam dissocieerde om zo maar niet te hoeven voelen wat er aan de oppervlakte kwam. Ik had het idee dat het dissociëren erbij hoorde en dat dit een normale reactie was.

Later, nadat ik de boeken van Peter Levine (‘De tijger ontwaakt’ en ‘de stem van mijn lichaam’) gelezen had, begreep ik beter wat mijn lichaam nodig had om de beweging af te maken waar mijn systeem in gevangen zat.

Ei van Columbus

Omdat ik dacht dat ik het “ei van Columbus” gevonden te hebben, stortte ik mij in therapeutische encounter-programma’s waarin het uitten van mijn gevoelens en emoties centraal stonden. Hoe meer, hoe beter. Achteraf gezien was, wat ik deed pure over-acting en ging voorbij aan het daadwerkelijke gevoel wat eronder zat. Maar goed, dat is achteraf gezien. Op dat moment had ik het nodig om mij weer te kunnen aarden, gronden en mijzelf fysiek te voelen. Emotioneel was een ander verhaal!

Inmiddels kan ik deze vecht-modus meer kanaliseren, en lijken de onafgemaakte bewegingen in mijn lichaam als vanzelf zich te ontladen. Als dit tijdens het ademwerk gebeurd, juich ik dit alleen maar toe. Mijn lichaam trilt en schud dan als vanzelf waardoor de overtollige spanning zich een weg naar buiten baant. Ook komt hier vaak oud verdriet mee naar boven, of zie ik beelden die zich vanuit mijn onderbewuste op mijn netvlies geprojecteerd worden. Doordat mijn aandacht gefocust is op het ademen, kan ik niet anders dan het gadeslaan, zonder dat ik er iets mee hoef! Behalve te voelen!
En in dat voelen zit weer een volgende crux. Soms zijn de gevoelens zo overweldigend dat ik er alles aan doe om ze niet te voelen en in een split-second reageert mijn reptielenbrein weer door te vluchten.

Mijn regelsysteem is niet goed afgesteld

Normaal gesproken is dit regelsysteem goed op elkaar afgesteld en weet je automatisch wat er nodig is om te overleven (vechten, vluchten of bevriezen)
Helaas is het regelsysteem in mijn lichaam nog niet helemaal goed afgesteld en lopen deze overlevingsmechanismen in elkaar over of wordt er een ander mechanisme ingezet dan nodig is. Deze Functioneel Neurologische Stoornis is in 2013 bij mij gediagnostiseerd en ben aan het onderzoeken hoe ik dit regelsysteem beter op elkaar af kan stemmen. Hoewel dit een proces is, heb ik wel het gevoel dat het ademwerk mij hierin kan ondersteunen. Na afloop van een ademsessie lijken er steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats te vallen, terwijl mijn lichaam op dat moment daar totaal geen boodschap aan heeft.

Na een ademsessie lijkt het wel alsof mijn lichaam moet ontdooien uit de freeze-stand, terwijl er van binnen nog allerlei processen gaande zijn. Hierdoor voelt het alsof er kortsluiting in mijn lichaam plaatsvind, waardoor het niet anders kan dan compleet uit te vallen. Inclusief het vermogen om te praten of bewegingen te maken met mijn lichaam. Gek genoeg voel ik mij in mijn hoofd wel heel helder en stil.

De wijsheid van mijn lichaam is intelligenter dan ik kan bedenken

Ik ervaar alles om mij heen (inclusief mijzelf) in slow-motion en heb moeite om ‘weer op gang te komen’  Dat mijn benen het tijdelijk niet doen, vind ik minder erg dan het onvermogen om te kunnen praten. In mijn hoofd weet ik precies wat ik wil zeggen, alleen komen de woorden niet over mijn lippen. Alsof er een besturingsfoutje zit tussen mijn hersenen en mijn mond. Heel langzaam (veel langzamer dan anderen) kan ik mijzelf weer belichamen en komt mijn spraak ook weer terug.

Door het ademwerk heb ik wel gemerkt dat de wijsheid van mijn lichaam intelligenter is dan ik met mijn mind kan bedenken. Mijn lichaam weet precies wat het nodig heeft om zich te helen. En misschien geeft het heel subtiel aan dat ik in het dagelijkse leven ook wat meer in de vertraging mag gaan in deze drukke wereld om ons heen!

Zit het tussen mijn oren? Of in mijn lichaam!

Niet schrikken, maar ik ga je in dit blog voorzien van een hoop medische termen en afkortingen. En gelukkig zal ik je ook uitleggen wat deze termen afkortingen betekenen. Maar omdat het anders een heel lang verhaal gaat worden, gebruik ik voor het gemak de afkortingen.

Nadat ik eind 2008 eigenaresse werd van een dubbele burnout, heb ik mij daar, voor mijn gevoel redelijk uit geworsteld. Dat wil zeggen; dat ik uiteindelijk wel weer aan het arbeidsproces mee kon doen. Zij het niet meer zoals voorheen, want door de burnout was mijn interne stress-systeem behoorlijk aangetast, maar daar was ik mij op dat moment nog niet van bewust.

Pas jaren later, in 2013 kreeg ik met enige regelmaat aanvallen die erg lijken op epilepsie. Variërend van kortdurende wegrakingen, waarbij ik even niet reageer en de wereld om mij heen als vervreemd ervaar. Op het moment dat je mij een vraag zou stellen, kijk ik dwars door je heen en kun je geen contact met mij maken tot aan de tonisch-clonische insulten die kenmerkend zijn voor epilepsie.

Tja, daar stond ik dan. Met een suggestieve diagnose die eraan doet denken dat het tussen mijn oren zit.

Omdat ik niet wist wat er met mijn lichaam aan de hand was, ben ik door de hele medische molen gehaald en heb allerlei onderzoeken gehad (hersenscans, CT-scans, EEG, MRI etc.) Gek genoeg hoopte ik stiekem dat hier de diagnose epilepsie uit kwam. Dan had ik een diagnose, had het een naam en een oplossing. Tijdens een van de onderzoeken, waarbij ik in een stroboscooplamp moest kijken (een stroboscoop is een lamp die lichtflitsen geeft), kreeg ik zelfs een aanval. Dus duidelijker kon het niet gemonitord worden. Maar helaas was er niets te zien op de hersenscans, en werd ik naar huis gestuurd met de mededeling dat ik Pseudo-epilepsie had.

Tja, daar stond ik dan. Met een suggestieve diagnose die eraan doet denken dat het tussen mijn oren zit en dat het een schreeuw om aandacht is. In de psychiatrie werd dit als conversie-stoornis  bestempeld. Deze term heeft de psychiater Freud bedacht en werd in die periode hysterisch genoemd. Maar ik ben toch niet gek! De aanvallen zijn echt!

De onbewuste opgebouwde spanning explodeert op een gegeven moment en gaat vaak gepaard gaat met schokken, schudden en trillen van mijn lichaam.

Doordat de aanvallen kwamen steeds vaker voorkwamen beangstigde mij dit. Misschien is deze angst in het begin nog wel een instanthoudende factor geweest, maar inmiddels ben ik er niet meer bang voor maar heb nog wel steeds aanvallen. Door dit inzicht kreeg ik zelf ook het gevoel dat er meer aan de hand moest zijn en dat het niet alleen tussen mijn oren zou zitten. Gelukkig is er ook steeds meer (internationaal) onderzoek geweest en is de term conversiestoornis inmiddels vervangen door Functionele Neurologisch Stoornis (FNS). In het Engels Functional Neurological Disorder (FND). Onderzoek wijst uit dat er wel degelijk een stoornis is in de werking van het brein en de prikkelgeleiding. Maar dat dat (nog) niet zichtbaar gemaakt kan worden op hersenscans. Behalve met een dure functionele MRI (fMRI), maar omdat dit een erg kostbaar onderzoek is, wordt dat vaak niet ingezet.

Ik krijg wel eens de vraag van mensen wat ik ervaar tijdens zo’n aanval. Mede door langdurige en intensieve therapie kan ik het verloop van een aanval enigszins voorspellen. Allereerst veranderd mijn bewustzijnsstaat. Dit kan heel geleidelijk gaan, waardoor ik (als daar tijd voor is) mijzelf in het hier en nu probeer te houden. Helaas is dat vaak uitstel van executie, omdat ik weet er binnen afzienbare tijd een aanval aan zit te komen. Maar goed, ik kan mijzelf in veiligheid brengen of mijn omgeving op de hoogte stellen. Maar het kan ook zijn dat ik in een split-second ineens “weg” ben. Ik heb dan geen contact meer met mijzelf of de omgeving. Omdat ik tijdens zo’n aanval in een andere bewustzijnsstaat verkeer, vang ik flarden van gesprekken op, maar ben niet meer in staat om te reageren. Omdat ik vaak tegen de aanval zit te vechten bouwt er zich van binnen een onbewuste spanning op, die op een gegeven moment explodeert en vaak gepaard gaat met schokken, schudden en trillen van mijn lichaam. Doordat ik op dat moment (misschien gelukkig) al gedissocieerd ben, voel ik op dat moment weinig van dat schudden en trillen van mijn lichaam. Vaak ervaar ik achteraf wel een behoorlijke spierpijn en hoofdpijn.

Dit alles kan binnen een tijdsbestek van een paar minuten gebeuren. Dit hoor ik vaak achteraf, omdat ik zelf totaal besef van tijd, plaats noch persoon heb. Mijn lichaam neemt de regie over en mijn mind (gedachten en gevoelens) zijn op dat moment totaal uitgeschakeld. Het schudden kan ook een aantal minuten aanhouden, waarna ik van totale uitputting in een korte slaap val.

Het probleem zit niet tussen de oren, maar in het lichaam!  

In mijn noodprotocol, welke ik geschreven heb tijdens en na mijn klinische opname in het COLK (Centrum voor Onverklaarbare Lichamelijke Klachten), staat te lezen dat ik na afloop van een aanval contact met je kan maken door te knijpen in je handen. Vaak is na zo’n aanval mijn spraak en rechterkant van mijn lichaam tijdelijk uitgevallen. Gezien de nieuwste onderzoeken kan ik dit wel verklaren aangezien het spraakcentrum in de hersenen aan de linkerkant zit, welke tevens de rechterkant van het lichaam aanstuurt.

De term Functionele Neurologische Stoornis doet in dit opzicht beter recht aan mijn klachten dan de hysterische conversiestoornis die suggereert dat ik mijn klachten psychologisch zelf in stand houd.
Op 13 april is de Internationale dag van FND Hope, waarin aandacht wordt gevraagd voor mensen met Functionele Neurologische Stoornissen. Want het probleem zit niet tussen de oren, maar in het lichaam!